Sponsoring

Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Tijdens onze werkzaamheden leven wij van giften/sponsoring. Om met ons gezin in Roemenië te kunnen leven hebben we ongeveer €20.000,- per jaar nodig. Dit is inclusief (ziektekosten) verzekeringen en oudedagvoorziening.

U kunt uw eenmalige/maandelijkse gift overmaken naar rekeningnummer :
NL26RABO0134578163 t.n.v. Stichting Coming Home o.v.v. ‘Daan en Debora’.

Ons gevoel over het leven van ‘giften’ wordt goed onder woorden gebracht in een boekje van Operatie Mobilisatie:

Hellup… …leven van giften! …ik? Een bijbelse kijk op leven van persoonlijke financiële ondersteuning. Door Peter Maiden & Joop Strietman.